HeyCOVID19 by LetsStopAIDS
I-COVID-19 ithinta imiphakathi umhlaba wonke jikelele ngokwezigaba nakumazinga ahlukene. Thina siyinhlangano yesihe eseCanada eyenza ukuthi ulwazi mayelana ne-COVID-19 lutholakale ngezilimi eziningi. Okuqukethwe esikwenze ngobuciko kususelwe olwazini esilunikwe yi-World Health Organization (WHO) futhi kweseka isimemezelo esenziwe yi-United Nations sokuthi kuthathwe izinyathelo ukuze ulwazi olunje lufinyelele yonke indawo.

Ngakho-ke, sicela wabelane ngalezi zithombe ezisetshenziswa ngezilimi eziningi usebenzisa ipulathifomu yakho yezokuxhumana oyithandayo futhi usize ukugcina umhlaba uphephile.
LetsStopAIDS is Canada's Youth-HIV charity, that inspires youth to take action, relating to HIV, within local communities. This website and its multilingual content was developed in 6 days by 65 volunteers from 13 countries (with $0).

Click here if you want to submit content in your language. If you spot an error, click here to let us know.
Please note: Information surrounding COVID-19 is constantly evolving. Please check with your local health authority and the WHO for up-to-date advice.